1.2 Jak je to s tím věčným životem?

Přes všechny výše uvedené rozporuplné pohledy můžeme prohlásit: „Věčný život existuje!“ Potíž se zdá být pouze v tom, že vypadá jinak, než si ho představujeme. Většina lidí si totiž věčný život spojuje s nesmrtelností zapomínaje, že věčnost a nesmrtelnost není totéž. Základní myšlenka vystihující věčný život by se dala shrnout do věty:

„Věčný život je nekonečný děj směřující od nekonečna k nekonečnu.“

Přemýšlivý čtenář se zamyslí a usoudí, že se vlastně nic nedozvěděl a že Sokrates došel ke stejnému závěru: „Vím, že nic nevím.“ Pokud se však milý čtenář rozhodl pokračovat ve čtení, tak mu autor děkuje a garantuje, že se mu v dalších řádcích dostane vysvětlení této, možná na první pohled podivné, věty. Základní předpoklad uvedeného tvrzení je, že ani člověk, ani jiné stvoření nemá ani počátek, ani konec. To, co se nám jeví jako počátek (narození) a konec (smrt) jsou pouze přechody mezi odlišnými stádii (formami) stvoření (hmoty). To, co nazýváme „život“ je pouze určitá etapa dané formy hmoty mezi těmito přechody. Tato etapa má u každého stvoření jiný průběh a trvá určitou dobu, také různě dlouhou. Věčný život však vždy plynul, plyne a bude plynout dál. Z tohoto pohledu tedy věčný život opravdu existuje, my jsme jeho účastníky, momentálně ve formě hmoty zvané člověk. Podívejme se na tento nesmírně zajímavý proces více zblízka.

Úryvek z červené knihy ze dne 17.6.2024
Zadejte email pro zaslání info o novém úryvku / antispamové opatření
/ 7 + 6 =
Copyright © 2024 Martin Foff | Garefit.cz | knihy, které inspirují
Koupit knihu
•  více o knize  •
Pokračování pro čtenáře
/ @Garefit
/ mf.garefit
Odkazy navazující na knihu
Něco o mně  | | |
Napište mně  | | |
Autorské okénko
Garefit
.cz
logo Garefit
Červená kniha
Modrá kniha
Bílá kniha

Vítejte na stránce věnované knihám edice Garefit  |||